Levensbeschrijving

Levensbeschrijving

genieten

genieten van de natuur in Friesland

Korja van der Werff (1965) is geboren in Rotterdam en later opgegroeid in Sneek. Als kind wilde ze graag naar de kunstacademie, maar verwachtte niet dat ze van de kunst kon leven. Daarna is ze als leerkracht in het basisonderwijs gaan werken.
Een aantal jaren geleden heeft ze haar artistieke talent de ruimte gegeven en is ze zich gaan richten op de portretkunst. Er volgde een intensieve periode van lessen en masterclasses, o.a. op de Wackersacademie in Amsterdam.
Sinds januari 2014 heeft ze een ontdekking gedaan in haar manier van werken:

De ontdekking

Sinds januari 2014 heeft Korja een heel eigen manier van schilderen ontdekt. Naast het rechtshandig olieverfportret, ontdekte ze dat ze met haar linkerhand cartoonachtige portretten kon maken.

Zij omschrijft het als: “Niet meer gevangen zijn tussen de lijnen, maar artistieke vrijheid voelen, waarbij de essentie van degene wel zichtbaar blijft”.
Naast de cartoonachtige portretten, heeft ze in 2017 landschappen in deze grafische stijl gemaakt .
Hierin zie je haar unieke vertaling  van het Friese landschap , dichtbij  haar huis.

Inspiratiebronnen

Inspiratie haalt Korja uit de mensen om haar heen. Zo spreekt zij voorbijgangers aan op straat en neemt foto’s van diegenen. Vervolgens maakt ze een schets en er aansluitend een cartoonachtig portret van.

Schilders waardoor Korja geraakt wordt zijn David Hockney (1937- nu) met zijn grafische landschappen en Chaim Soutine (1893-1943), een Russisch Joodse schilder, ook wel schilder van de ziel genoemd. En natuurlijk  is Pablo Picasso mijn held,  met zijn prachtige tekeningen met veelzeggende kernachtige lijnen.

 

 

Studieoverzicht:

Lessen en opleiding volgde Korja aan o.a.   Klassieke schilderacademie in Groningen en Wackersacademie in Amsterdam.  Verder volgde zij een portretopleiding en masterclasses van o.a. Luk van Driessche , Irma Braat, Sam Drukker  en niet te vergeten “intensief portretschilderen” van Maarten Welbergen.

 

 

 

Opleiding portrettekenen en -schilderen

Wackers Academie Amsterdam door  Maarten Welbergen.

wackers voorjaar 2015

 

“Intensief schilderen”, thema: kleur,  met Maarten Welbergen.

Masterclass door Luk van Driessche “Le plaisir du dessin”, de kunst van het weglaten.

Masterclass Sam Drukker
Het gebruik van kleur/handschrift waren  het hoofdthema van deze masterclass, maar ook
andere zaken kwamen aan bod zoals het raak neerzetten van de penseelstreek en compositie.

sam drukker

“Intensief schilderen” met Maarten Welbergen.
In 4 sessies een schilderij degelijk opzetten en uitwerken.
najaar 2012 suzanna, modelstudie 60 x 80

“Intensief schilderen” met Maarten Welbergen.

Workshop Sam Drukker. Thema: tonaliteit.


“Nader bekeken”; masterclass ogen, neus en mond door Maarten Welbergen.

Masterclass kind portret door Irma Braat.

Zomeratelier Hedendaags Portret, Wackersacademie, o.l.v. Irma Braat.
Twee portretten per dag, vijf dagen achtereen om zo op een
adequate manier snelheid en gelijkenis samen te laten gaan.

1 jaar basistraining, Klassieke Academie Groningen.

 

 

 

Randmeer Masterclass Tekenen: “Door de gewoonten heen”
IMG_20150704_162519

IMG_20150705_214821

 

 

Fijnschilderen o.l.v.  Martin Sijbesma te Kubaard.

Bernarda Pera , portret in opdracht

 

Oriëntatiecursus, Minerva.